Menu

فعال سیاسی یا معترض هستید؟

چگونه در حین مبارزات، از خود و ارتباطاتتان محافظت کنید؟

انقلاب نباید پر سرو صدا باشد، با این وجود، فعالیتهای سیاسی مدرن اغلب متکی بر سازماندهی های آنلاین هستند. این فهرست به شما خواهد آموخت که چگونه خطراتی را که فعالان سیاسی را تهدید می کند شناخته و خود را از آنان محفوظ نگه دارید.