Menu

کدگذاری قوی چگونه به شما کمک می کند تا از پایش آنلاین در امان بمانید؟

در زمانی نه چندان دور، جاسوسی کاری زمان بر و دشوار بود که نیاز به منابع زیاد و یا اهداف مشخصی داشت. امروزه جاسوسی در مورد آدمها برای دولتها، دشمنانشان و یا هر آدم دیگری کاری بسیار آسان است. زندگی در قرن 21 بدان معناست که به محض استفاده از اینترنت برای ذخیره سازی، ادیت یا به اشتراک گذاری چیزی، در معرض پایش قرار می گیرید.

از آنجا که حجم عظیمی از ترافیک اینترنت برای هر کس که به کامپیوترهایی که پیامهای شما از آن عبور میکنند-از خانه شما تا ISP محلی تان و تا مقصد نهایی پیام و تمامی طول مسیر آن- قابل دسترسی است، چگونه می توان امکان پایش آنلاین را کاهش داده و ارتباطات را محرمانه نگه داشت؟

از آنجا که حجم عظیمی از ترافیک اینترنت برای هر کس که به کامپیوترهایی که پیامهای شما از آن عبور میکنند-از خانه شما تا ISP محلی تان و تا مقصد نهایی پیام و تمامی طول مسیر آن- قابل دسترسی است، چگونه می توان امکان پایش آنلاین را کاهش داده و ارتباطات را محرمانه نگه داشت؟

پاسخ، استفاده از رمزگذاری است. پیامهای کدگذاری شده به شکلی در می آیند که جز برای مخاطب و مقصد نهایی پیام شما غیر قابل خواندن خواهند بود. تعداد سایتهایی که برای محافظت از داده های در حال تبادل از کدگذاری استفاده می کنند روز به روز بیشتر می شود اما متاسفانه این اقدام هنوز برای بسیاری از سایتها بصورت پیش فرض در نیامده است. بمنظور افزایش استفادۀ خود از کدگذاری و محافظت بیشتر از داده های خود، HTTPS Everywhere را نصب کنید که افزایه ای است که وبسایتها را ملزم به استفاده از کدگذاری می کند، بدان معنا که جاسوسها را سالها به عقب بر می گرداند.


آخرین به روز رسانی :۲۴-۰۸-۲۰۱۵