Menu

انتخاب VPN مناسب شما

VPN چیست؟ VPN در لغت به معنای شبکۀ خصوصی مجازی است (Virtual Private Network) که کامپیوتری را برای ارسال و دریافت اطلاعات از طریق شبکه های مشترک یا عمومی فعال می نماید، به شکلی که انگار به صورت مستقیم به شبکۀ خصوصی متصل شده و از عاملیت، امنیت و سیاستهای مدیریتی این شبکۀ خصوصی بهره می برد.

VPN برای چه کاری مناسب است؟

از VPN شرکتی می توانید برای اتصال به شبکه اینترانت شرکتتان در مواقعی استفاده کنید که در سفر، خانه یا خارج از دفترتان هستید.

همچنین می توانید از VPNهای تجاری برای کدگذاری اطلاعاتی استفاده کنید که در یک شبکۀ عمومی نظیر شبکه Wi-Fi کافی نت یا هتل، در گردش هستند.

می توانید از VPN برای دور زدن سانسور در شبکه ای استفاده کنید که دسترسی به سایتها یا سرویسهای خاصی را بلاک می کند. بعنوان مثال، چینی ها از VPN استفاده می کنند تا به سایتهایی دسترسی داشته باشند که توسط Great فایروال دسترسی به آنها بلاک شده است.

همچنین ممکن است برای اتصال به شبکه خانگی خود نیز با به کار گیری یک نرم افزار با متن باز نظیر OpenVPN، از VPN استفاده کنید.

VPN چه کاری را نمی تواند انجام دهد؟

VPN ترافیک اینترنت شما را از رهگیری در شبکه های عمومی محافظت می کند اما اطلاعات را از کسانی که در شبکۀ خصوصی کار می کنند، مخفی نمی کند. اگر از VPN شرکتی استفاده کنید، هر کس که از شبکۀ شرکت استفاده کند می تواند ارسال و دریافت اطلاعاتتان را مشاهده کند. همچنین اگر از VPNهای تجاری استفاده می کنید هم هر کس از این سرویسها استفاده کند می تواند تبادل اطلاعاتتان را ببیند.

سرویس VPN بد اعتباری می‌تواند به صورت عمدی، اطلاعات شخصی و داده‌های مهم را جمع آوری کند.

مدیر شرکت شما یا VPN تجاری مورد استفاده تان ممکن است از طرف دولت برای افشای اطلاعاتی که از طریق شبکه ارسال کرده اید، تحت فشار قرار گیرند. باید سیاستهای امنیتی ارائه دهندۀ VPN خود را مطالعه کنید تا بدانید تحت چه شرایطی ممکن است اطلاعات شما را به مقامات دولتی یا قانونی ارائه دهند.

باید در مورد کشورهایی که در آنها ارائه دهندگان VPN مشغول فعالیت هستند نیز بیشتر بدانید. ارائه دهندگان سرویس VPN ممکن است در آن کشورها نیز در معرض اقدامات قانونی قرار گیرند؛ یکی از جانب دولت آن کشورها که به صورت قانونی اطلاعات شما را از آنها درخواست می کنند، و دیگری از جانب کشورهایی که با آنها قرارداد همکاری دارند. در برخی موارد، قانون نیز چنین درخواستهایی را بدون هشدار یا اعلام قبلی و یا حق اعتراض به چنین درخواستی، مجاز می داند.

بسیاری از VPN های تجاری از شما می خواهند که هزینه سرویس خود را با استفاده از کارت اعتباری پرداخت کنید. کارت اعتباری شما حاوی اطلاعاتی در مورد شماست که ممکن است مایل نباشید ارائه دهندۀ VPN تان از آن اطلاع داشته باشد. برای اینکه شمارۀ کارت اعتباری خود را از ارائه دهندۀ VPN تان محفوظ نگه دارید، شاید بهتر باشد بدنبال VPNی بگردید که برای پرداخت هزینه آن بتوانید از Bitcoin یا شماره کارتهای اعتباری موقت یا یکبار مصرف استفاده کنید. همچنین، بخاطر داشته باشید که ارائه دهندۀ VPN نیز ممکن است آدرس IP تان را حین استفاده از VPN، جمع آوری نماید. بنابراین حتی اگر از شیوۀ پرداخت جایگزین هم استفاده کنید، این امر به شناسایی هویت شما کمک خواهد کرد. اگر می خواهید IP خود را از ارائه دهنده سرویس VPN مخفی کنید، شاید بهتر باشد برای اتصال به VPN تان از Tor استفاده کنید.