Menu

دانشجوی روزنامه نگاری هستید؟

درسهایی در مورد امنیت که ممکن است در مدرسه روزنامه نگاری به شما آموخته نشوند.

مدرسه روزنامه نگاری درسهای بسیاری به شما خواهد آموخت، اما ممکن است در مورد محافظت از خود در برابر رهگیری، آموزش کافی نداشته باشد. با ورود به این فهرست، بیاموزید که چگونه الگوی تهدید خود را ارزیابی کرده و از خود در برابر این تهدیدات محافظت کنید. درک تهدیدات مختلف، ارتباط امن با دیگران، محافظت از خود و اطلاعات آنلاینتان و گذر از سانسور آنلاین، از نکاتی است که خواهید آموخت.