Menu

روزنامه نگار فعال هستید؟

چگونه بدون اینکه دسترسی به اطلاعات را از دست بدهید، همه جا امنیت آنلاین خود را حفظ کنید؟

پیش از این، روزنامه نگاران مجبور به کار در شرایط خطرناک بودند، اما امروزه نیازی نیست تا اطلاعات و ارتباطات خود را با خطر مواجه کنید. با این فهرست، خواهید آموخت که چگونه الگوی تهدید خود را شناخته، به شکل ایمن با دیگران ارتباط برقرار کرده و سانسور آنلاین را دور بزنید.