Menu

دگرباش(LGBTQ) جنسی هستید؟

نکات و ابزارهایی که به شما کمک می کنند به منابع مربوط به دگرباشان جنسی راحتتر دسترسی پیدا کنید، وارد شبکه های اجتماعی شوید و از استراق سمع جلوگیری کنید.

اگر از پشتیبانی کافی و نیز دسترسی به منابع مربوط به دگرباشان جنسی محروم هستید، این راهنما به شما خواهد آموخت که چگونه می توانید آنلاین و به شیوه ای امن وارد این منابع شده و از اینکه رهگیری و یا مداخلۀ برخی افراد فضول باعث شناساییتان توسط همتایان شما، افراد خانواده یا آگهی دهندگان اینترنتی شود، جلوگیری کنید.