Menu

در زمینه امنیت آنلاین مجرب هستید؟

راهنمای پیشرفته برای ارتقای سطح مهارتهای دفاعی شما در برابر رهگیری

تبریک! شما موفق شده اید تمهیدات لازم را برای بهبود امنیت خود در ارتباطات آنلاین، بیندیشید. حالا وقت آن است که به مرحلۀ بعدی بروید و این فهرست به شما کمک خواهد کرد. بدینوسیله خواهید آموخت که تهدیدها را شناخته، هویت افرادی را که با آنها ارتباط دارید شناسایی کرده و ابزارهای کارآمد جدیدی را به مجموعه خود اضافه کنید.